dot dot
dot
เกี่ยวกับ TCIAP ที่คุณควรอ่าน
dot
bulletประเมินองค์ความรู้ TOEIC
bulletประเมินองค์ความรู้ TOEFL
bulletประเมินองค์ความรู้ IELTS
bulletอ่านเอง VS เรียนพิเศษ
bulletมาตรฐานการศึกษา
bulletสิทธิในการรับรองผล
dot
หลักสูตร TOEIC ดีสุดในไทย ต้องที่ TCiAP (เรารับรองจากประสบการณ์ 15 ปี และสถาบันสอนภาษาเอกชนรายอื่น ต่างก็พูดว่า TCiAP เทพที่สุดในเรื่อง TOEIC ด้วย)
dot
bulletTOEIC Weekend 60 hr
bulletTOEIC หาดใหญ่
bulletTOEIC Industrial
bulletTOEIC Buddy
bulletTOEIC Private 30 hr
bulletTOEIC Private 45 hr
bulletPrivate 15+45hr.
bulletGrammar for TOEIC
bulletRefresher Course
bulletติวแหกโค้ง TOEIC weekend
bulletติวแหกโค้ง TOEIC weekday
bulletTOEIC Couses for Corporate
dot
หลักสูตร IELTS/TOEFL โดย TCiAP
dot
bulletIELTS Private ดังสุด !!
bulletTOEFL Private
bulletTOEFL Buddy
bulletAcademic Writing
dot
CU-tep และหลักสูตรอื่นๆ โดย TCiAP
dot
bulletCU-TEP
bulletEng for JOB
bulletหลักสูตร Conversation
bulletEng for Com.
bulletEnglish for Academic
bulletEng for Teacher
dot
Corporate Client InHouse Training by TCIAP
dot
bulletIn-house Training
bulletEx: IRPC 2013
bulletEx: IRPC 2014
bulletEx: NEA
bulletEx: ททท.
bulletEx: Panasonic
bulletEx: RMUTTO
bulletEx: NISSAN
bulletEx: Holcim
bulletEx : PTT
bulletEx: วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
bulletEx : Chevron
bulletEx: RMUTTO รุ่น 2
bulletEx:Thai Summit
bulletEx: NISSAN รุ่น 2
bulletEx: IRPC
dot
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ และปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นปัจจุบัน
dot
bulletมาตรฐานของเรา
bulletประโยชน์ที่จะได้รับ
bulletObj. มาตรฐาน
bulletQuality Assurance
bulletแนวทางการใช้มาตรฐาน
bulletTest Achievement
bulletพัฒนาหลักสูตรโทอิค
bulletพัฒนารอบ 1/2555
bulletพัฒนารอบ 2/2556
bulletพัฒนารอบ 1/2557
dot
ตัวอย่าง Course outline
dot
bulletTOEIC Course outline
bulletIELTS Course outline
bulletEssay Topic
bulletIELTS คืออะไร
bulletIntro TOEIC Speaking
bulletUseful for Writing
bulletEssay - Outline
bulletTOEFL iBT-CBT -Paper
bulletTOEIC Speaking
bulletTOEIC Strategie +Tips
bulletImprove TOEIC
dot
เทคนิคการสอน
dot
bulletเทคนิคการฝึกอบรม
bulletMultiple Choice
bulletวิเคราะห์ข้อสอบก่อนสอบ
bulletการวิเคราะห์ผู้เรียน
bulletการออกแบบการเรียนรู้
bulletการพัฒนาเนื้อหา
bulletจัดระเบียบความคิด
dot
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสอบของศูนย์สอบมาตรฐานต่างๆ
dot
bulletTOEIC มีกี่แบบ
bulletTOEFL สอบที่ไหน
bulletOverall scores
bulletTOEIC สอบที่ไหน
bulletข้อสอบ TOEFL
bulletTOEIC Thailand
bulletตารางสอบ CU-TEP 2015
bulletรายละเอียดการสอบ TOEIC
bulletProgress TOEIC
dot
เนื้อหา บทเรียนภาษาอังกฤษ เรื่องต่างๆ
dot
bulletเรียนแล้วได้อะไร
bulletParts of Speech
bulletคำนาม Nouns
bulletDeveloping your English
bulletSingular/Plural
bulletหากขาด VERB
bulletVerb Tenses Guide
bulletSentence structure
bulletDependent Clauses
bulletConjunctions
bulletWriting Map
bulletEssay Outline
bulletResearch Paper
bulletTOEIC Speaking Part 2
bulletAvoid Plagiarism !!
bulletReading Passage 1
bulletReading Passage 2
bulletText- completion
bulletPresent Simple Tense
dot
บทความต่างๆ และข่าวสาร เกี่ยวกับ IELTS
dot
bulletวันสอบปี 2015
bulletVS other EXam
bulletปฏิทินการปฏิบัติงาน
bulletมาตรฐาน IELTS
bulletIELTS Quality
bulletInSide IELTS QC
bullet9 Band Score
bulletIELTS writing task 1
bulletIELTS writing task 2
bulletIELTS Vocab 1
bulletSpeaking improve
dot
Resources links
dot
bulletCritical Thinking
bulletLanguage Learning
bulletDirected Reading
bulletTOEIC Speaking&Writing
bulletTOEIC Listening test
bulletToeic sample test
bulletToeic score
bulletภาษาอังกฤษกับอนาคต
bulletKM องค์ความรู้
bulletHow to Read
bulletการจัดการการศึกษา
bulletเกาให้ถูกที่คัน
bulletสมองซีกซ้าย
bulletวิธีจำคำศัพท์
bulletแรงงานไทยกับอาเซียน
bulletภาษาอังกฤษกับคนไทย
bulletCEFR
bulletTOEIC Techniques
bulletเทคนิคสอบ TOEIC
dot
Asia's ETS Network
dot
bulletTOEIC China
bulletTOEIC Academy
bulletTOEIC Japn
bulletTOEIC Singapore
bulletTOEIC Malaysia
bulletTOEIC Philippines
bulletTOEIC Vietnam


โปรโมชั่นวันนี้
ชำระเงินค่าเรียน tciap
แผนทีสถาบันฯ
แจ้งบริการสอบ TOEIC (สำหรับนักเรียน)
cu tep | เรียน cutep รับรองผล โดยทีมอาจารย์ จุฬาฯ
เรียน IELTS ตัวต่อตัว รับรองผล
หลักสูตรเพื่อเตรียมสอบ TOEFL by TCIAP
ติวแหกโค้ง Toeic 2014
TOEIC ระยอง
ตารางเรียน
Student success
TCIAP-Web.stagram
สอบถาม ทาง Line ID
ติดต่อสอบถาม


TOEFL iBT-CBT -Paper

 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างระหว่างการสอบ TOEFL
แบบ Paper and Pencil กับแบบ Computer Based
Paper Based Test
Part : Listening Comprehensive
Computer Based Test
Part : Listening Comprehensive
 • มี 50 คำถาม แบ่งเป็น Part A = 30 ข้อ Part B และ C = 20 ข้อ
 • คำถามมี 3 แบบ ได้แก่ บทสนทนาแบบสั้น , บทสนทนาแบบยาว
  และ การแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนมี บทพูดแบบสั้นและ
  การฟังการบรรยาย
 • ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้ข้อสอบเหมือนกัน
 • ไม่มีรูปภาพประกอบ
 • ผู้สอบได้ยินเพียงแต่คำถาม แต่ไม่มีการเขียนเป็นลายลักษณ์
  อักษรให้ผู้สอบอ่านคำถามได้
 • ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสอบการฟังตลอดตามความยาว ของเทปและไม่สามารถหยุดเทปได้
 • หมดเวลาเมื่อเทปสิ้นสุด คุณจะต้องทำให้เสร็จทั้ง 50 ข้อ
 • มีจำนวนคำถาม (ข้อ) น้อยกว่า
 • คำถามมี 3 แบบ ได้แก่ บทสนทนาแบบสั้น, บทสนทนาแบบยาวและ
  การแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน, บทพูดแบบสั้นและฟังการบรรยาย
 • คอมพิวเตอร์จะเลือกคำถามให้ตามระดับความสามารถของคุณ
 • แต่ละบทสนทนาแบบสั้นเริ่มต้นด้วยรูปภาพประกอบ และในแต่ละ
  บทสนทนาแบบยาว ละบทพูดก็จะมีรูปภาพหลายรูปภาพประกอบด้วย
 • ประโยคำถามในแต่ละข้อจะถูกแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรบนหน้า
  จอคอมพิวเตอร์ ขณะที่คุณได้ฟังบทสนทนา
 • ผู้สอบสามารถควบคุมการฟังโดยการเลือกที่จะเริ่มต้นบทสนทนา
  หรือ การบรรยายข้อต่อไปได้ด้วยตัวเอง
 • เวลาในการสอบถูกกำหนดตามนาฬิกาในจอคอมพิวเตอร์
  ซึ่งจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ให้ผู้สอบทราบตลอดเวลา
Paper Based Test
Part : Structure & Written Expression
Computer Based Test
Part : Structure & Written Expression
 • แบ่งคำถามเป็น 2 ส่วน
      Part A ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ (Incomplete Sentence)
      Part B ประโยคที่ขีดเส้นใต้คำ และวลี
 • จำนวน 40 คำถาม
      Part A = 15 ข้อ
      Part B = 25 ข้อ
 • ข้อสอบทุกข้อเป็นปรนัย (วงกลม)
 • ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้ข้อสอบเหมือนกัน
 • เวลาในการสอบ 25 นาที
 • คุณตอบคำถามลงบนกระดาษคำตอบโดยการระบายด้วย
  ดินสอให้เต็มช่อง (A), (B), (C), and (D)
 • ทุกคำถามมีคำตอบเพียงคำตอบเดียว
 • คุณสามารถย้อนกลับไปดูคำถามข้อเดิมได้และสามารถ
  ลบเปลี่ยนแปลงคำตอบได้
 • คะแนนส่วนนี้จะไม่รวม กับคะแนนในส่วนการเขียน (TWE)
 • แบ่งคำถามเป็น 2 ส่วน
  A) ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ (Incomplete Sentence)
  B) ประโยคที่ขีดเส้นใต้คำและวลี (Sentence with
  underlined words and phrases) แต่ละคำถามจะ
  ถูกสุ่มโดยไม่เรียงกัน
 • จำนวนคำถามอยู่ระหว่าง 20 - 30 คำถาม
 • ข้อสอบทุกข้อเป็นปรนัย (วงกลม)
 • คอมพิวเตอร์จะเลือกคำถามให้ตามระดับความสามารถของคุณ
 • คุณสามารถควบคุมเวลาในการสอบ ในการเลือกข้อต่อไปได้
  โดยนาฬิกาในจอคอมพิวเตอร์จะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ให้ผู้สอบทราบ
 • คุณสามารถตอบคำถามโดยการ Click ลงในช่องคำตอบ หรือ
  บนคำ หรือ วลีที่ขีดเส้นใต้
 • ทุกคำถามมีคำตอบเพียงคำตอบเดียว
 • คุณไม่สามารถย้อนกลับไปดูคำถามเดิมได้แต่คุณสามารถ
  เปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณก่อน
 • Click รับรองคำตอบ (Confirm)หลังจากคุณรับรองคำตอบแล้ว
  คุณจะพบคำถามข้อต่อไปและไม่สามารถย้อนกลับไปที่คำถาม
  ข้อเดิมได้อีก
 • คะแนนส่วนนี้จะไม่รวม กับคะแนนในส่วนการเขียน (TWE)
Paper Based Test
Part : Reading Comprehension
Computer Based Test
Part : Reading Comprehension
 • แบ่งคำถามเป็น 2 ส่วน
  Part A ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ (Incomplete Sentence)
  Part B ประโยคที่ขีดเส้นใต้คำ และวลี
 • จำนวน 40 คำถาม
  Part A = 15 ข้อ
  Part B = 25 ข้อ
 • ข้อสอบทุกข้อเป็นปรนัย (วงกลม)
 • ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้ข้อสอบเหมือนกัน
 • เวลาในการสอบ 25 นาที
 • คุณตอบคำถามลงบนกระดาษคำตอบโดยการระบายด้วย
  ดินสอให้เต็มช่อง (A), (B), (C), and (D)

 • ทุกคำถามมีคำตอบเพียงคำตอบเดียว
 • คุณสามารถย้อนกลับไปดูคำถามข้อเดิมได้และสามารถ
  ลบเปลี่ยนแปลงคำตอบได้

 • คะแนนส่วนนี้จะไม่รวม กับคะแนนในส่วนการเขียน (TWE)
 • แบ่งคำถามเป็น 2 ส่วน
  A) ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ (Incomplete Sentence)
  B) ประโยคที่ขีดเส้นใต้คำและวลี (Sentence with
  underlined words and phrases) แต่ละคำถาม
  จะถูกสุ่มโดยไม่เรียงกัน

 • จำนวนคำถามอยู่ระหว่าง 20 - 30 คำถาม
 • ข้อสอบทุกข้อเป็นปรนัย (วงกลม)
 • คอมพิวเตอร์จะเลือกคำถามให้ตามระดับความสามารถของคุณ
 • คุณสามารถควบคุมเวลาในการสอบ ในการเลือกข้อต่อไปได้โดยนาฬิกาในจอคอมพิวเตอร์จะแสดงเวลา
  ที่เหลืออยู่ให้ผู้สอบทราบ

 • คุณสามารถตอบคำถามโดยการ Click ลงในช่องคำตอบ
  หรือ บนคำ หรือ วลีที่ขีดเส้นใต้

 • ทุกคำถามมีคำตอบเพียงคำตอบเดียว
 • คุณไม่สามารถย้อนกลับไปดูคำถามเดิมได้แต่คุณสามารถ
  เปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณก่อน Click รับรองคำตอบ
  (Confirm)หลังจากคุณรับรองคำตอบแล้ว คุณจะพบคำถาม
  ข้อต่อไปและไม่สามารถย้อนกลับไปที่คำถามข้อเดิมได้อีก

 • คะแนนส่วนนี้จะไม่รวม กับคะแนนในส่วนการเขียน (TWE)
Paper Based Test
Part : Writting Essay (TWE)
Computer Based Test
Part : Writing Essay(TWE)
 • การเขียนเรียงความ (TWE) ซึ่งมีจัดสอบในเดือน ก.ค.-ส.ค.
 • และ ก.ย. 2543 ถ้าคุณต้องการคะแนนการเขียน คุณจะต้องเลือกวันที่มีการสอบการเขียนในตารางการสอบ
 • เมื่อคุณลงทะเบียนสมัครสอบ TOEFL ในวันที่มีการ
  สอบการเขียน (TWE) แล้วไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน
  สอบ TWE เพิ่มและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 • ข้อสอบมีเพียง 1 ข้อ
 • ผู้เข้าสอบทุกคนได้ข้อสอบเหมือนกัน
 • คุณไม่ทราบหัวข้อที่ใช้สอบในการเขียน
 • คำถามส่วนใหญ่ถามเพื่อให้คุณแสดงความคิดเห็นว่า
  เห็นด้วยหรือ ไม่เห็นด้วย

 • ข้อสอบเขียนมี 3 ประเภท ได้แก่
          1) การโต้เถียง ทั้งเชิงเสนอประเด็น และเชิงบวก
          2) การชักจูงใจ ให้เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย เพื่อสนับสนุนความคิดของคุณ
          3) การยกตัวอย่าง หลายๆ แบบเพื่อตอบโต้พร้อมให้เหตุผล
 • ข้อสอบเป็นลักษณะทั่วๆ ไปไม่ต้องการความรู้พิเศษโดยเฉพาะ
 • คุณมีเวลา 30 นาทีในการทำข้อสอบ
 • ใช้เขียนด้วยปากกาลงในกระดาษที่ศูนย์สอบเตรียมไว้ให้
 • คุณสามารถเขียนหัวข้อในกระดาษร่าง เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนเรียงความซึ่งผู้สอบสามารถ
  เขียนด้วยภาษาไทยได้ (จำนวน 1 หน้า
  และไม่มีการคิดคะแนนสำหรับส่วนกระดาษร่างนี้)

 • กระดาษในการเขียนจะไม่ได้ให้คะแนนตามความประณีต
  แต่ขึ้นอยู่กับผู้อ่านว่าจะสามารถเข้าใจเนื้อหาการเขียนของ
  คุณหรือไม่

 • คุณควรจะเขียนประมาณ 300 คำ หรือ 3-5 ย่อหน้า
 • การให้คะแนนการเขียนมีระดับคะแนนตั้งแต่ 1-6 คะแนน
 • การเขียนของคุณจะถูกให้คะแนนโดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน
  (แยกกันให้คะแนน) เมื่อสองคะแนนแตกต่างกันมากกว่าหนึ่ง
  คะแนน คนที่สามจะเป็นผู้ตัดสินใจให้คะแนน
 • คะแนนจะถูกรายงานผลแยก (ไม่รวม)  จากคะแนนรวม
  TOEFL ซึ่งจะไม่มีผลต่อคะแนน TOEFL ของคุณ
 • ข้อสอบการเขียนเรียงความจะรวมอยู่ในการสอบ TOEFL
  ทุกครั้งคุณจะต้องสอบข้อเขียน

 • เมื่อคุณสมัครสอบ TOEFL คุณจะต้องสอบการเขียนเรียงความ
  โดยอัตโนมัติ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 • ข้อสอบมีเพียง 1 ข้อ
 • คอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่เลือกหัวข้อในการเขียนให้
  ซึ่งผู้เข้าสอบอาจจะได้หัวข้อในการเขียนไม่เหมือนกัน

 • ตัวอย่างคำถามที่ใช้ในการสอบเขียน ได้ถูกพิมพ์ลงใน
  "TOEFL Information Bulletin" สำหรับการสอบแบบ
  คอมพิวเตอร์ ซึ่งทาง ETS ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถ
  เข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.toefl.org/

 • ข้อสอบเขียนมี 3 ประเภท ได้แก่
  1) การโต้เถียง ทั้งเชิงเสนอประเด็น และเชิงบวก
  2) การชักจูงใจ ให้เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย เพื่อสนับสนุน
  ความคิดของคุณ

  4) การยกตัวอย่าง หลายๆ แบบเพื่อตอบโต้พร้อมให้เหตุผล
 • ข้อสอบเป็นลักษณะทั่วๆ ไป ไม่ต้องการความรู้พิเศษโดยเฉพาะ
 • คุณมีเวลา 30 นาทีในการทำข้อสอบ
 • คุณสามารถเลือกที่จะเขียนด้วยปากกาลงในกระดาษ หรือ พิมพ์ Essay ลงบนคอมพิวเตอร์
 • คุณสามารถเขียนหัวข้อในกระดาษร่าง(scratch paper)
  เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนเรียงความซึ่งผู้สอบสามารถเขียน
  ด้วยภาษาไทยได้ (จำนวน 1 หน้า และไม่มีการคิดคะแนนสำหรับ
  ส่วนกระดาษร่างนี้)

 • กระดาษในการเขียนขึ้นอยู่กับผู้อ่านว่าจะสามารถเข้าใจเนื้อหา
  การเขียนของคุณหรือไม่

 • คุณควรจะเขียนประมาณ 300 คำ หรือ 3-5 ย่อหน้า
 • การให้คะแนนการเขียนมีระดับคะแนนตั้งแต่ 1-6 คะแนน
 • การเขียนของคุณจะถูกให้คะแนนโดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน
  (แยกกันให้คะแนน) เมื่อสองคะแนนแตกต่างกันมากกว่าหนึ่งคะแนน
  คนที่สามจะเป็นผู้ตัดสินใจให้คะแนน

 • คะแนนจะถูกรายงานผลรวม  กับคะแนนส่วน Structure
  ซึ่งจะแบ่งเป็นส่วนละ 50%

Section
Paper Based Test
(เวลารวมโดยประมาณ 3 ชั่วโมง)
Computer Based Test
(เวลารวมโดยประมาณ 3.5 ชั่วโมง)
Time
Question(s)
Scores
Time
Question(s)
Scores
Section 1 Listening Comprehension
40 นาที
50 ข้อ
20 - 68 คะแนน
40 - 60 นาที
50 ข้อ
0 - 30 คะแนน
Section 2 Structure & Written Expression
25 นาที
40 ข้อ
20 - 68 คะแนน
-
-
-
Section 2 Structure
-
-
-
15 - 20 นาที
20 - 30 ข้อ
0 - 30 คะแนน
Section 2 Essay (TWE)
-
-
-
30 นาที
1 ข้อ
0, 1 - 6
Section 3 Reading Comprehensive
55 นาที
50 ข้อ
21 - 67 คะแนน
70 - 90 นาที
45 ข้อ
0 - 30
TWE
30 นาที
1 ข้อ
0, 1 - 6 คะแนน
-
-
-

 ศูนย์ประสานงานเชิงวิชาการ ชั้น4 อาคารบ้านราชครู 33 ซอย พหลโยธิน 5 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กทม.10400