dot dot
dot
เกี่ยวกับ TCIAP ที่คุณควรอ่าน
dot
bulletประเมินองค์ความรู้ TOEIC
bulletประเมินองค์ความรู้ TOEFL
bulletประเมินองค์ความรู้ IELTS
bulletอ่านเอง VS เรียนพิเศษ
bulletมาตรฐานการศึกษา
bulletสิทธิในการรับรองผล
dot
หลักสูตร TOEIC ดีสุดในไทย ต้องที่ TCiAP (เรารับรองจากประสบการณ์ 15 ปี และสถาบันสอนภาษาเอกชนรายอื่น ต่างก็พูดว่า TCiAP เทพที่สุดในเรื่อง TOEIC ด้วย)
dot
bulletTOEIC Weekend 60 hr
bulletTOEIC หาดใหญ่
bulletTOEIC Industrial
bulletTOEIC Buddy
bulletTOEIC Private 30 hr
bulletTOEIC Private 45 hr
bulletPrivate 15+45hr.
bulletGrammar for TOEIC
bulletRefresher Course
bulletติวแหกโค้ง TOEIC weekend
bulletติวแหกโค้ง TOEIC weekday
bulletTOEIC Couses for Corporate
dot
หลักสูตร IELTS/TOEFL โดย TCiAP
dot
bulletIELTS Private ดังสุด !!
bulletTOEFL Private
bulletTOEFL Buddy
bulletAcademic Writing
dot
CU-tep และหลักสูตรอื่นๆ โดย TCiAP
dot
bulletCU-TEP
bulletEng for JOB
bulletหลักสูตร Conversation
bulletEng for Com.
bulletEnglish for Academic
bulletEng for Teacher
dot
Corporate Client InHouse Training by TCIAP
dot
bulletIn-house Training
bulletEx: IRPC 2013
bulletEx: IRPC 2014
bulletEx: NEA
bulletEx: ททท.
bulletEx: Panasonic
bulletEx: RMUTTO
bulletEx: NISSAN
bulletEx: Holcim
bulletEx : PTT
bulletEx: วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
bulletEx : Chevron
bulletEx: RMUTTO รุ่น 2
bulletEx:Thai Summit
bulletEx: NISSAN รุ่น 2
bulletEx: IRPC
dot
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ และปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นปัจจุบัน
dot
bulletมาตรฐานของเรา
bulletประโยชน์ที่จะได้รับ
bulletObj. มาตรฐาน
bulletQuality Assurance
bulletแนวทางการใช้มาตรฐาน
bulletTest Achievement
bulletพัฒนาหลักสูตรโทอิค
bulletพัฒนารอบ 1/2555
bulletพัฒนารอบ 2/2556
bulletพัฒนารอบ 1/2557
dot
ตัวอย่าง Course outline
dot
bulletTOEIC Course outline
bulletIELTS Course outline
bulletEssay Topic
bulletIELTS คืออะไร
bulletIntro TOEIC Speaking
bulletUseful for Writing
bulletEssay - Outline
bulletTOEFL iBT-CBT -Paper
bulletTOEIC Speaking
bulletTOEIC Strategie +Tips
bulletImprove TOEIC
dot
เทคนิคการสอน
dot
bulletเทคนิคการฝึกอบรม
bulletMultiple Choice
bulletวิเคราะห์ข้อสอบก่อนสอบ
bulletการวิเคราะห์ผู้เรียน
bulletการออกแบบการเรียนรู้
bulletการพัฒนาเนื้อหา
bulletจัดระเบียบความคิด
dot
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสอบของศูนย์สอบมาตรฐานต่างๆ
dot
bulletTOEIC มีกี่แบบ
bulletTOEFL สอบที่ไหน
bulletOverall scores
bulletTOEIC สอบที่ไหน
bulletข้อสอบ TOEFL
bulletTOEIC Thailand
bulletตารางสอบ CU-TEP 2015
bulletรายละเอียดการสอบ TOEIC
bulletProgress TOEIC
dot
เนื้อหา บทเรียนภาษาอังกฤษ เรื่องต่างๆ
dot
bulletเรียนแล้วได้อะไร
bulletParts of Speech
bulletคำนาม Nouns
bulletDeveloping your English
bulletSingular/Plural
bulletหากขาด VERB
bulletVerb Tenses Guide
bulletSentence structure
bulletDependent Clauses
bulletConjunctions
bulletWriting Map
bulletEssay Outline
bulletResearch Paper
bulletTOEIC Speaking Part 2
bulletAvoid Plagiarism !!
bulletReading Passage 1
bulletReading Passage 2
bulletText- completion
bulletPresent Simple Tense
dot
บทความต่างๆ และข่าวสาร เกี่ยวกับ IELTS
dot
bulletวันสอบปี 2015
bulletVS other EXam
bulletปฏิทินการปฏิบัติงาน
bulletมาตรฐาน IELTS
bulletIELTS Quality
bulletInSide IELTS QC
bullet9 Band Score
bulletIELTS writing task 1
bulletIELTS writing task 2
bulletIELTS Vocab 1
bulletSpeaking improve
dot
Resources links
dot
bulletCritical Thinking
bulletLanguage Learning
bulletDirected Reading
bulletTOEIC Speaking&Writing
bulletTOEIC Listening test
bulletToeic sample test
bulletToeic score
bulletภาษาอังกฤษกับอนาคต
bulletKM องค์ความรู้
bulletHow to Read
bulletการจัดการการศึกษา
bulletเกาให้ถูกที่คัน
bulletสมองซีกซ้าย
bulletวิธีจำคำศัพท์
bulletแรงงานไทยกับอาเซียน
bulletภาษาอังกฤษกับคนไทย
bulletCEFR
bulletTOEIC Techniques
bulletเทคนิคสอบ TOEIC
dot
Asia's ETS Network
dot
bulletTOEIC China
bulletTOEIC Academy
bulletTOEIC Japn
bulletTOEIC Singapore
bulletTOEIC Malaysia
bulletTOEIC Philippines
bulletTOEIC Vietnam


โปรโมชั่นวันนี้
ชำระเงินค่าเรียน tciap
แผนทีสถาบันฯ
แจ้งบริการสอบ TOEIC (สำหรับนักเรียน)
cu tep | เรียน cutep รับรองผล โดยทีมอาจารย์ จุฬาฯ
เรียน IELTS ตัวต่อตัว รับรองผล
หลักสูตรเพื่อเตรียมสอบ TOEFL by TCIAP
ติวแหกโค้ง Toeic 2014
TOEIC ระยอง
ตารางเรียน
Student success
TCIAP-Web.stagram
สอบถาม ทาง Line ID
ติดต่อสอบถาม


เรียนแล้วได้อะไร

 

 
 

 

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู้
    ผู้เรียนบทเรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ

สิ่งที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

  1. เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง ภาษา ท่าทาง คำแนะนำ ในสถานศึกษา และสังคมรอบตัว

-  ภาษา ท่าทาง ประโยคคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำ 

  2. อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ และประโยคง่าย ๆได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง

- คำ กลุ่มคำ และประโยค
- หลักการอ่านออกเสียง

  3. เข้าใจประโยคข้อความสั้น ๆ โดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์ และถ่ายโอนข้อมูลจากภาพหรือสัญลักษณ์เป็นประโยค

- ประโยคและข้อความสั้น ๆ

  4. เข้าใจบทสนทนา เรื่องสั้นๆ เรื่องเล่า และนิทาน

- บทสนทนา เรื่องสั้น ๆ เรื่องเล่า และนิทาน

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู้
               ผู้เรียนบทเรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ จะมีทักษะในการสื่อสารทางภาษา และเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความคิดเห็น แสดงความรู้สึก โดยใช้เทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สิ่งที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

  1. ใช้ภาษาง่าย ๆ สั้น ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้นวัตกรรมง่าย ๆ และสื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในสถานศึกษา

- ภาษาที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

   2. ใช้ภาษาง่าย ๆ เพื่อแสดงความต้องการของตน เสนอการช่วยเหลือแก่ผู้อื่น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ท้้งในและนอกสถานศึกษา

- ภาษาง่าย ๆ ที่แสดงความต้องการของตน เสนอความช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

   3. ใช้ภาษาง่าย ๆ เพื่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งต่าง  ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน และการสร้างองค์ความรู้โดยใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนการสอนทางภาษา และผลจากการฝึกทักษะต่าง ๆ

- ภาษาที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล หรืออธิบายเกี่ยวกับบุคคลและส่ิงต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

   4. ใช้ภาษาง่าย ๆ เพื่อแสดงความรู้สึกของตน และบอกเหตุผลโดยใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษา และจากการฝึกทักษะต่าง ๆ รวมทั้งการเรียนรู้วิธีการเรียนภาษาต่างประเทศที่ได้ผล

- ภาษาง่าย ๆ ที่ใช้แสดงความรู้สึกของตนและบอกเหตุผล

สาระที่ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู้
               ผู้เรียนบทเรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ จะเข้าใจกระบวนการพูด การเขียน และการสื่อสาร ข้อมูล ความคิดเห็น และความคิดรวบยอดในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและสุนทรียภาพ

สิ่งที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

   1. ให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเอง ส่ิงแวดล้อม และสังคมใกล้ตัวด้วยข้อความสั้น ๆ

- ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเอง ส่ิงแวดล้อม และสังคมใกล้ตัว

   2. นำเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่ใกล้ตัว

- เรื่องต่าง ๆ ที่ใกล้ตัว

   3. นำเสนอความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องราวต่าง ๆ ใกล้วตัวได้อย่างมีวิจารณญาณ

- เรื่องต่าง ๆ ที่ใกล้ตัว

   4. นำเสนอบทเพลงหรือบทกวีที่เป็นที่รู้จักหรือข้อมูลจากสื่อประเภทต่าง ๆ ตามความสนใจด้วยความสนุกสนาน

- บทเพลง บทกวี ที่รู้จัก และข้อมูลจากสื่อประเภทต่าง ๆ

สาระที่ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐานการเรียนรู้
               ผู้เรียนบทเรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ จะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

สิ่งที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

   1. เข้าใจรูปแบบ พฤติกรรม และการใช้ถ้อยคำ สำนวนในการติดต่อปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

- รูปแบบพฟฤติกรรมและถ้อยคำ สำนวน ในการติดต่อสื่อสารตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษา

  2. รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลงานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

- ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล งานฉลองต่าง ๆ

สาระที่ ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐานการเรียนรู้
               ผู้เรียนบทเรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ จะเข้าใจกระบวนการพูด การเขียน และการสื่อสาร ข้อมูล ความคิดเห็น และความคิดรวบยอดในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและสุนทรียภาพ

สิ่งที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

   1. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาต่างประเทศกับภาษาไทยในเรื่องเสียง สระ พยัญชนะ คำ วลี ประโยค และข้อความง่าย ๆ และการนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

- เสียงสระ พยัญชนะ คำ วลี ประโยค และข้อความง่าย ๆ ที่พบในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

   2. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา และการนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

- วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา

   3. เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้และความบันเทิง และการเข้าสู่สังคม

- ภาษาที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง และการเข้าสู่สังคม

   4. สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและัวัฒนธรรม

- กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม

สาระที่ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเีรียนรู้อื่น
มาตรฐานการเรียนรู้
               ผู้เรียนบทเรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ จะใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ของตน

สิ่งที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

   1. เข้าใจคำและการถ่ายทอดเนื้อหาสาระทางภาษาต่างประเทศง่าย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ

- เนื้อหาสาระภาษาต่างประเทศง่าย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ

   2. เข้าใจและถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เป็นภาษาต่างประเทศ

- เนื้อหาสาระภาษาต่างประเทศง่าย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ

สาระที่ ภาษากับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและโลก
มาตรฐานการเรียนรู้
               ผู้เรียนบทเรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ จะสามารถใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

สิ่งที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

   1. ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานศึกษาด้วยวิธีการและรูปแบบง่าย ๆ

- ภาษาที่ใช้ตามสถานการณ์ต่าง ๆในสถานศึกษา

   2. ใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารกับบุคคลภายในสถานศึกษา

- ภาษาที่ใช้ในสถานศึกษา

สาระที่ ภาษากับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและโลก
มาตรฐานการเรียนรู้
               ผู้เรียนบทเรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ จะสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การสร้างความร่วมมือ และการอยู่ร่วมกันในสังคม

สิ่งที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

   1. ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อสื่อสารขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริง

- ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับอาชีพ

   2. ใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเหมาะสม

- ภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 ศูนย์ประสานงานเชิงวิชาการ ชั้น4 อาคารบ้านราชครู 33 ซอย พหลโยธิน 5 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กทม.10400