dot dot
dot
เกี่ยวกับ TCIAP ที่คุณควรอ่าน
dot
bulletประเมินองค์ความรู้ TOEIC
bulletประเมินองค์ความรู้ TOEFL
bulletประเมินองค์ความรู้ IELTS
bulletอ่านเอง VS เรียนพิเศษ
bulletมาตรฐานการศึกษา
bulletสิทธิในการรับรองผล
dot
หลักสูตร TOEIC ดีสุดในไทย ต้องที่ TCiAP (เรารับรองจากประสบการณ์ 15 ปี และสถาบันสอนภาษาเอกชนรายอื่น ต่างก็พูดว่า TCiAP เทพที่สุดในเรื่อง TOEIC ด้วย)
dot
bulletTOEIC Weekend 60 hr
bulletTOEIC หาดใหญ่
bulletTOEIC Industrial
bulletTOEIC Buddy
bulletTOEIC Private 30 hr
bulletTOEIC Private 45 hr
bulletPrivate 15+45hr.
bulletGrammar for TOEIC
bulletRefresher Course
bulletติวแหกโค้ง TOEIC weekend
bulletติวแหกโค้ง TOEIC weekday
bulletTOEIC Couses for Corporate
dot
หลักสูตร IELTS/TOEFL โดย TCiAP
dot
bulletIELTS Private ดังสุด !!
bulletTOEFL Private
bulletTOEFL Buddy
bulletAcademic Writing
dot
CU-tep และหลักสูตรอื่นๆ โดย TCiAP
dot
bulletCU-TEP
bulletEng for JOB
bulletหลักสูตร Conversation
bulletEng for Com.
bulletEnglish for Academic
bulletEng for Teacher
dot
Corporate Client InHouse Training by TCIAP
dot
bulletIn-house Training
bulletEx: IRPC 2013
bulletEx: IRPC 2014
bulletEx: NEA
bulletEx: ททท.
bulletEx: Panasonic
bulletEx: RMUTTO
bulletEx: NISSAN
bulletEx: Holcim
bulletEx : PTT
bulletEx: วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
bulletEx : Chevron
bulletEx: RMUTTO รุ่น 2
bulletEx:Thai Summit
bulletEx: NISSAN รุ่น 2
bulletEx: IRPC
dot
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ และปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นปัจจุบัน
dot
bulletมาตรฐานของเรา
bulletประโยชน์ที่จะได้รับ
bulletObj. มาตรฐาน
bulletQuality Assurance
bulletแนวทางการใช้มาตรฐาน
bulletTest Achievement
bulletพัฒนาหลักสูตรโทอิค
bulletพัฒนารอบ 1/2555
bulletพัฒนารอบ 2/2556
bulletพัฒนารอบ 1/2557
dot
ตัวอย่าง Course outline
dot
bulletTOEIC Course outline
bulletIELTS Course outline
bulletEssay Topic
bulletIELTS คืออะไร
bulletIntro TOEIC Speaking
bulletUseful for Writing
bulletEssay - Outline
bulletTOEFL iBT-CBT -Paper
bulletTOEIC Speaking
bulletTOEIC Strategie +Tips
bulletImprove TOEIC
dot
เทคนิคการสอน
dot
bulletเทคนิคการฝึกอบรม
bulletMultiple Choice
bulletวิเคราะห์ข้อสอบก่อนสอบ
bulletการวิเคราะห์ผู้เรียน
bulletการออกแบบการเรียนรู้
bulletการพัฒนาเนื้อหา
bulletจัดระเบียบความคิด
dot
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสอบของศูนย์สอบมาตรฐานต่างๆ
dot
bulletTOEIC มีกี่แบบ
bulletTOEFL สอบที่ไหน
bulletOverall scores
bulletTOEIC สอบที่ไหน
bulletข้อสอบ TOEFL
bulletTOEIC Thailand
bulletตารางสอบ CU-TEP 2015
bulletรายละเอียดการสอบ TOEIC
bulletProgress TOEIC
dot
เนื้อหา บทเรียนภาษาอังกฤษ เรื่องต่างๆ
dot
bulletเรียนแล้วได้อะไร
bulletParts of Speech
bulletคำนาม Nouns
bulletDeveloping your English
bulletSingular/Plural
bulletหากขาด VERB
bulletVerb Tenses Guide
bulletSentence structure
bulletDependent Clauses
bulletConjunctions
bulletWriting Map
bulletEssay Outline
bulletResearch Paper
bulletTOEIC Speaking Part 2
bulletAvoid Plagiarism !!
bulletReading Passage 1
bulletReading Passage 2
bulletText- completion
bulletPresent Simple Tense
dot
บทความต่างๆ และข่าวสาร เกี่ยวกับ IELTS
dot
bulletวันสอบปี 2015
bulletVS other EXam
bulletปฏิทินการปฏิบัติงาน
bulletมาตรฐาน IELTS
bulletIELTS Quality
bulletInSide IELTS QC
bullet9 Band Score
bulletIELTS writing task 1
bulletIELTS writing task 2
bulletIELTS Vocab 1
bulletSpeaking improve
dot
Resources links
dot
bulletCritical Thinking
bulletLanguage Learning
bulletDirected Reading
bulletTOEIC Speaking&Writing
bulletTOEIC Listening test
bulletToeic sample test
bulletToeic score
bulletภาษาอังกฤษกับอนาคต
bulletKM องค์ความรู้
bulletHow to Read
bulletการจัดการการศึกษา
bulletเกาให้ถูกที่คัน
bulletสมองซีกซ้าย
bulletวิธีจำคำศัพท์
bulletแรงงานไทยกับอาเซียน
bulletภาษาอังกฤษกับคนไทย
bulletCEFR
bulletTOEIC Techniques
bulletเทคนิคสอบ TOEIC
dot
Asia's ETS Network
dot
bulletTOEIC China
bulletTOEIC Academy
bulletTOEIC Japn
bulletTOEIC Singapore
bulletTOEIC Malaysia
bulletTOEIC Philippines
bulletTOEIC Vietnam


โปรโมชั่นวันนี้
ชำระเงินค่าเรียน tciap
แผนทีสถาบันฯ
แจ้งบริการสอบ TOEIC (สำหรับนักเรียน)
cu tep | เรียน cutep รับรองผล โดยทีมอาจารย์ จุฬาฯ
เรียน IELTS ตัวต่อตัว รับรองผล
หลักสูตรเพื่อเตรียมสอบ TOEFL by TCIAP
ติวแหกโค้ง Toeic 2014
TOEIC ระยอง
ตารางเรียน
Student success
TCIAP-Web.stagram
สอบถาม ทาง Line ID
ติดต่อสอบถาม


CEFR

 

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

 

 

 

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

 

The Common European Framework of Reference for Languages (CEF or CEFR) was put together by the Council of Europe as a way of standardising the levels of language exams in different regions. It is very widely used internationally and all important exams are mapped to the CEFR. There are six levels: A1, A2, B1, B2, C1, C2. These are described in the table below.

 

Council of Europe levels

Description

 

C2

 

Mastery

The capacity to deal with material which is academic or cognitively demanding, and to use language to good effect at a level of performance which may in certain respects be more advanced than that of an average native speaker.
Example: CAN scan texts for relevant information, and grasp main topic of text, reading almost as quickly as a native speaker.

All practice tests at this level 

 

C1

 

Effective Operational Proficiency

The ability to communicate with the emphasis on how well it is done, in terms of appropriacy, sensitivity and the capacity to deal with unfamiliar topics.
Example: CAN deal with hostile questioning confidently. CAN get and hold onto his/her turn to speak.

All practice tests at this level 

 

B2

 

Vantage

The capacity to achieve most goals and express oneself on a range of topics.
Example: CAN show visitors around and give a detailed description of a place.
All practice tests at this level

 

B1

 

Threshold

The ability to express oneself in a limited way in familiar situations and to deal in a general way with nonroutine information.
Example: CAN ask to open an account at a bank, provided that the procedure is straightforward.

All practice tests at this level

 

A2

 

Waystage

An ability to deal with simple, straightforward information and begin to express oneself in familiar contexts.
Example: CAN take part in a routine conversation on simple predictable topics.
All practice tests at this level

 

A1

 

Breakthrough

A basic ability to communicate and exchange information in a simple way.
Example: CAN ask simple questions about a menu and understand simple answers.

 

 

 

 

 

กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เป็นการกำหนดมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประชากรของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เพื่อให้โรงเรียนทุกๆ โรงเรียน ในแต่ละประเทศที่เป็นชาติสมาชิกในสหภาพยุโรป ได้ออกแบบหลักสูตร และอำนวยการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนา “ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency)” ให้กับประชากรของตนเอง เพื่อให้ประชากรของทุกๆ ประเทศในสหภาพยุโรป สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลาง ในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และองค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนสามารถประสานงานเพื่อดำเนินธุรกรรม และธุรกิจใดๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR นั้น ถือว่าเป็นมาตรฐานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยกรอบมาตรฐาน CEFR ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้

 Proficient User:

  • C1 (Mastery):   สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษผ่านการฟัง และการอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว ครบถ้วน สามารถสรุปใจความ จากการรับฟัง และการอ่านจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่งได้ สามารถนำเสนอความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง เหตุผลประกอบต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถแนะนำพูดคุยภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ
  • C2 EOP (Efficient Operational Proficiency):  สามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริง ในประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซ้อนได้ สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษได้เป็นธรรมชาติ โดยมีการติดขัดให้เห็นได้ไม่บ่อยนัก สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสังคม การเรียนหนังสือ และการประกอบอาชีพ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่มีโครงสร้างประโยคที่มีความซับซ้อนในการสื่อสารได้

Independent User:

  • B2 (Vantage):   สามารถเข้าใจใจความสำคัญของภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนทั้งในส่วนของข้อเท็จจริง และอารมณ์ความรู้สึกชองภาษาได้ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจของตนเอง สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ ในระดับที่สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ โดยไม่ทำให้คู่สนทนาเกิดความเครียด
  • B1 (Threshold):   สามารถเข้าใจใจความสำคัญของภาษาอังกฤษในโครงสร้างพื้นฐาน ในเรื่องที่ตนเองมีความคุ้นเคย เช่น เรื่องในที่ทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเดินทางได้ สามารถสร้างประโยคพื้นฐานในการสื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ สามารถเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ สามารถอธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองสั้นๆ ได้

Basic User:

  • A2 (Waystage):   สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่มักจะพบเจอบ่อยๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การเดินทาง ฯลฯ ได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันได้ สามารถอธิบายความต้องการของตนเองโดยใช้ประโยคพื้นฐานได้
  • A1 (Breakthrough):   สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะในส่วนของที่เป็นข้อเท็จจริง และรูปธรรม สามารถแนะนำตนเอง และผู้อื่นได้ สามารถถามตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย คนที่รู้จัก สิ่งของที่ตนเองมีได้ สามารถโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษได้ ในกรณีที่คู่สนทนาพยายามช่วยพูดอย่างช้าๆ ชัดๆ

 

 ศูนย์ประสานงานเชิงวิชาการ ชั้น4 อาคารบ้านราชครู 33 ซอย พหลโยธิน 5 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กทม.10400